กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลชลบุรี

- Advertisment-

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ซ้ายมือ)​ นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และนายวาทิน  ทองดี  วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี  ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลชลบุรี

โดยก่อนหน้านี้ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนก็มีการมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

 สำหรับบริษัทร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด

- Advertisment -

ซึ่งการมอบรถดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Advertisment

- Advertisment -.