กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลเกาะพะงัน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 อันประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณฑกา ธิติภาทร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธี การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลภูมิภาค

นายอรรจน์ ตุลารักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการส่งมอบรถพยาบาล กล่าวว่า“โรงพยาบาลเกาะพะงัน เป็นโรงพยาบาลที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเต่า ในฐานะตัวแทนของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลเกาะพะงัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงพยาบาล ทั้งในการจัดซื้อและดัดแปลงรถเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้คุณภาพ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างครบครัน โดยเป็นรถแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที”

ทั้งนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,935,523 บาท และสามารถบรรทุกผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 คน และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบติดตั้งตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทุกประการ พร้อมด้วยระบบไฟและเสียงสัญญาณตามที่กฎหมายกำหนด และได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- Advertisment -
Advertisment