กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมั่นใจเชฟรอนจ่ายรัฐครบ750ล้านเหรียญสหรัฐก่อนจบสัมปทาน

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รอเอกสารมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนทำหนังสือแจ้งเชฟรอน ที่จะไม่ได้สิทธิบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ หลังสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี2565  โดยมั่นใจว่า เชฟรอนจะจ่ายเงินโบนัสพิเศษ 750ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รับการต่อสัญญาสัมปทาน10ปี ก่อนหน้านี้ ให้รัฐจนครบตามสัญญา พร้อมดำเนินการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม ตามเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี.มีมติอนุมัติ รายชื่อผู้ชนะการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 และ G2/61 (เอราวัณและแปลงบงกช)เมื่อวันที่ 13ธ.ค.2561  นั้นในขั้นตอนต่อไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะนำหนังสือมติคณะรัฐมนตรึอย่างเป็นทางการแจ้งต่อทางเชฟรอน ที่จะไม่ได้รับสิทธิบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ(G1/2561) หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในปี2565 พร้อมประชุมหารือร่วมกับทางปตท.สผ. ซึ่งที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่วมกันในการเลือกแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ แท่นใดที่จะได้ใช้ประโยชน์ต่อ และแท่นใดที่จะให้ทางเชฟรอน ดำเนินการรื้อถอน ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ก่อนการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับทางปตท.สผ.

ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลานับจากนี้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังเชื่อมั่นว่าทางเชฟรอนจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้กับรัฐ หลังจากที่ได้รับการต่ออายุสัญญาสัมปทานไป 10ปีก่อนหน้านี้ ในการทยอยจ่ายเงินโบนัสพิเศษ ตามงวดที่ตกลงกันรวมกว่า 750ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2555 ทีี่เริ่มต้นต่ออายุสัญญา ก็ยังไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  ในวันที่ 17ธ.ค.2561นี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะร่วมกันแถลงข่าว“ผลผู้ชนะการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 และ G2/61 (แปลงเอราวัณและแปลงบงกช)”  พร้อมตอบประเด็นต่างๆที่สังคมยังมีข้อกังวล สงสัย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.