สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ดีเซลB20ปล่อยสารอันตรายอื่นที่เกิดฝุ่นPM2.5เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักวิชาการระบุน้ำมันไบโอดีเซลB20 ปล่อยสารอันตรายอื่นทั้ง ไนโตรเจนออกไซค์ ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนอกไซด์  ที่ก่อให้เกิดฝุ่นPM2.5 เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ระบุหากพบว่าจริงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมต่อไป   ในขณะที่ผู้ประกอบการค่ายรถฮีโน่ และอีซูชุ ยืนยันน้ำมัน B20 ลดค่าควันดำได้ 50% เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วไป

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ชำนาญการพิเศษของกรมฯ ไปศึกษาหาข้อเท็จจริงว่าน้ำมันไบโอดีเซลมีการปล่อยสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามที่นักวิชาการบางรายได้กล่าวไว้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมากรมฯได้ศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลB20(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์20% ในทุกลิตร) พบว่าช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีนักวิชาการระบุข้อมูลดังกล่าวออกมา ทางกรมฯจึงต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่ามีผลการศึกษาที่ระบุว่าไบโอดีเซลB20มีการปล่อยสารอันตรายอื่นๆออกมาด้วย  ทางกระทรวงพลังงานจะได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ออกมาระบุว่า ในอดีตได้มีการศึกษาถึงการปลดปล่อยสารอันตรายจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลสัดส่วนต่างๆ เทียบกับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน EURO 4 ซึ่งเป็นน้ำมันแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทย โดยมีการทดสอบในรถยนต์อายุ 1 ปีจนถึง 5 ปี
ผลการทดสอบพบว่าปริมาณ PM จากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลลดลงจริง แต่สารอันตรายชนิดอื่นเช่น ไนโตรเจนออกไซค์(NOX) ไฮโดรคาร์บอน (HC) และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) กลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง NOX ที่เกิดขึ้นจะสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปและเกิดเป็น PM2.5 กับ โอโซนในภายหลัง ซึ่งสารอันตรายเหล่านี้เกิดจากกระบวนการสันดาปภายในเครื่องยนต์ดีเซล ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และปล่อยออกเป็นไอเสีย

- Advertisment -

ขณะที่นายอำนวย  พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) ออกมาระบุเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ว่าจากการทดสอบการใช้B20 ในรถเมล์ กรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับรถเมล์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วไป หรือ B7(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร ) พบว่าค่าควันดำของรถที่ใช้ B20 ลดต่ำกว่า 50% จากรถที่ใช้ดีเซลทั่วไป เนื่องจากB20 มีค่าออกซิเจนสูง การเผาไหม้สมบูรณ์กว่า

เช่นเดียวกับ นายวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด ที่ออกมาระบุว่า ไบโอดีเซลB20 ช่วยลดควันดำได้จริง ดังนั้นค่ายอีซูซุ จึงได้ประกาศยืนยันว่ารถของอีซูซุที่มีอยู่ 400 กว่ารุ่น โดยวิ่งอยู่บนถนน 3 แสนคัน สามารถใช้B20 ได้ แต่ผู้ใช้รถอีซูซุที่ต้องการใช้น้ำมันB20 จะต้องเตรียมปรับเปลี่ยนอะไหล่ให้พร้อมก่อน โดยสามารถปรึกษากับศูนย์อีซูซุ ก่อนเติมน้ำมันB20 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์และการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

Advertisment

- Advertisment -.