กรมธุรกิจพลังงานเตรียมแผนเลิกใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 ชนิด

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมแผนยกเลิกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 ชนิด คาดมีความชัดเจน 1-2 เดือนนี้  โดยปัจจุบันไทยมีน้ำมันจำหน่ายในปั๊มมากถึง 9 ชนิด เป็นกลุ่มเบนซิน 5 ชนิด และกลุ่มดีเซล 4 ชนิด

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมหารือกลุ่มผู้ค้าน้ำมันและกลุ่มโรงกลั่น เพื่อพิจารณายกเลิกการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 1 ชนิด เนื่องจากปัจจุบันปั๊มน้ำมันในไทยมีการจำหน่ายน้ำมันมากเกินไปถึง 9 ชนิด โดยแบ่งเป็นกลุ่มเบนซิน 5 ชนิด และกลุ่มดีเซล 4 ชนิด ทั้งนี้การยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินลง 1 ชนิดต้องพิจารณาหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลกระทบต่อโรงกลั่นน้ำมัน สัญญาซื้อขายน้ำมัน และผลจากการลดเงินชดเชยน้ำมันจากพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตาม การมีชนิดน้ำมันจำหน่ายมากเกินไปจะส่งผลให้ประชาชนสับสนและเกิดเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของปั๊มน้ำมัน สำหรับน้ำมันชนิดกลุ่มน้ำมันเบนซิน ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน,น้ำมันแก๊สโซฮอล์95,น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91,น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซล ประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซลB7,น้ำมันไบโอดีเซลB10,น้ำมันไบโอดีเซล B20 และน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม

- Advertisment -

ทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลชัดเจนว่าควรยกเลิกน้ำมันเบนซินชนิดใดก่อน ภายใน 1-2 เดือน และจะเริ่มดำเนินการลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซินลงภายหลังจากผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลB10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร)  เป็นเกรดมาตรฐานของไทย แทนน้ำมันไบโอดีเซลB7(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร) เป็นผลสำเร็จแล้วก่อน

สำหรับที่ผ่านมา กรมฯยังไม่ตัดสินใจยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 เนื่องจากกรมฯมีความเป็นห่วงกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 เป็นหลัก หากยกเลิกทันทีจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้กลุ่มดังกล่าว ดังนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน

Advertisment

- Advertisment -.