กรมธุรกิจพลังงานประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันดีเซลB20แล้ว

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล B20 แล้วพร้อมจัดรับหังความคิดเห็นใน 5 วัน ระหว่าง 25-29 ม.ค. ทางเว็บไซต์www.doeb.go.th ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 31 ม.ค. โดยคาดว่า ปั๊มจะเริ่มจำหน่าย B20 นำร่องได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดค่าใช้จ่ายขนส่ง และเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน ว่าใน วันนี้ (25 ม.ค.) กรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล B20 ลงในเว็บไซด์ www.doeb.go.th ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน (ระหว่าง 25-29 ม.ค.) หลังจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ม.ค. นี้  และคาดว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเร่งให้เกิดการนำร่องจำหน่าย B20 ในสถานีบริการน้ำมันที่มีความพร้อมได้

นอกจากนี้ หลังจากที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับค่ายรถขนาดใหญ่  อาทิ บจ.ตรีเพชร อิซูซุ เซลล์ บจ.เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีอีเคิลส์ (ประเทศไทย) และบจ.ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) ซึ่งขณะนี้ค่ายรถยนต์ดังกล่าว ได้จัดส่งรุ่นรถยนต์ ที่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ดังกล่าวแล้ว โดยผู้สนใจสามารถเช็ครุ่นรถยนต์ที่ใช้ B20 ได้ในเว็บไซด์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th  เมนู บริการสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ     โดยเลือกที่แบนเนอร์ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกฎหมาย หัวข้อ ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.