กฟผ.-ไฟฟ้าลาว ลงนามซื้อขายไฟฟ้า “น้ำงึม1-เซเสด”ฉบับใหม่

- Advertisment-

กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.)ลงนามซื้อขายไฟฟ้า “น้ำงึม 1 – เซเสด” ฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิมที่กำลังจะครบอายุสัญญา เพื่อเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า โดยปรับอัตราค่าไฟฟ้าปีต่อปี สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ท่านคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็นผู้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนน้ำงึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนเซเสด ฉบับใหม่ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย กล่าวว่า การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงาน (Grid to Grid) ผ่านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 115 เควี เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความเหมาะสมและจำเป็นตามความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของทั้งสองประเทศ

- Advertisment -

โดยการดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนน้ำงึม 1 และโครงการเขื่อนเซเสด ได้มีการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนน้ำงึม 1 ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนเซเสด ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2544 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและกำลังจะครบอายุสัญญาในเดือนมีนาคม 2562 นี้ ดังนั้น สัญญาฉบับใหม่จึงเป็นการปรับสัญญาฯ จากเดิมที่กำหนดด้วยราคาคงที่เป็นการปรับราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง จากเดิม 1.33 บาทต่อหน่วย เป็น 1.63 บาทต่อหน่วย และปรับราคารับซื้อปีต่อปี

“ที่ผ่านมา ราคาค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายระหว่างกันกำหนดราคาคงที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ สปป.ลาว มีรายได้น้อยแต่ต้นทุนสูงขึ้น จึงตกลงต่อสัญญาใหม่ด้วยราคาที่เหมาะสมคือนำต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายระยะสั้น (Short Run Maginal Cost : SRMC) ตามค่าเชื้อเพลิงจริงย้อนหลัง 6 เดือนของแต่ละปีสัญญาเสนอต่อไฟฟ้าลาว เพื่อนำไปใช้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าในปีสัญญาถัดไป ทำให้ค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาฉบับใหม่จะสูงกว่าราคาคงที่เมื่อ 40 ปีที่แล้ว แต่จะไม่ทำให้ภาระราคาค่าไฟฟ้าของไทยเปลี่ยนแปลงไป” นายศิริ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.