กฟผ.ประมูลซื้อน้ำมันปาล์มดิบ1แสนตันเพื่อผลิตไฟฟ้า ใครเสนอราคาต่ำสุดได้ไป

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดประมูลให้โรงสกัดแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) 1 แสนตัน ในวันที่ 16 พ.ค. 2562 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17 พ.ค. 2562 ระบุตั้งราคากลางประมูลไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม คาดเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในเดือนมิ.ย. 2562 ส่วนจะรับซื้อเพิ่มอีก 1 แสนตันหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยถึงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)สำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 กฟผ.ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงสกัดปาล์มแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตันให้ กฟผ.แล้ว โดยเบื้องต้นมีโรงสกัดทั้งหมดที่สามารถยื่นประมูลได้ 149 ราย ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณารายชื่อไว้  ทั้งนี้กฟผ.ได้กำหนดราคากลางตามที่กระทรวงพาณิชย์แนะนำไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยรายที่เสนอราคาต่ำที่สุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกไล่เรียงตามลำดับ เนื่องจากแต่ละรายจะเสนอขายในปริมาณที่แตกต่างกันตามปริมาณที่มีอยู่  ซึ่งกฟผ.จะพิจารณารับซื้อให้ครบ 1 แสนตันเท่านั้น ตามมติของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่กำหนดให้ กฟผ.รับซื้อ 2 แสนตัน โดยให้รับซื้อล็อตแรก 1 แสนตันในเดือน พ.ค. 2562 นี้ก่อน

โดย กฟผ.กำหนดให้โรงสกัดยื่นเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบในวันที่ 16 พ.ค. 2562 และจะเปิดซองประมูลพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 17 พ.ค. 2562 นี้ จากนั้นจะเรียกมาทำสัญญาซื้อขาย CPO ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

- Advertisment -

น้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการประมูลดังกล่าวกฟผ.กำหนดให้มีการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกให้ส่งมอบหลังเซ็นสัญญา 15 วัน จำนวน 50,000 ตัน และช่วงที่สองให้ส่งมอบอีก 50,000 ตัน หลังจากส่งมอบล็อตแรกแล้ว 1 สัปดาห์ ซึ่ง กฟผ.จะนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ประมาณเดือน มิ.ย. 2562 ต่อเนื่องจากการซื้อ CPO ครั้งแรก 1.6 แสนตัน เมื่อเดือน ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับส่วนที่ กฟผ.จะรับซื้อ CPO อีก 1 แสนตัน ในช่วงเดือนมิ.ย. 2562 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ โดยหากเห็นว่าราคาปาล์มของเกษตรกรปรับสูงขึ้นแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องเปิดรับซื้อเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าอีกก็ได้

ทั้งนี้ยืนยันว่าการซื้อ CPO มาผลิตไฟฟ้าในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของประชาชน เนื่องจากเป็นการใช้งบรายจ่ายเพื่อสังคม (PSA)

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณ 1.80 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน CPO อยู่ที่ 15-16 บาทต่อกิโลกรัม

โดยก่อนหน้านี้ กฟผ.ได้รับซื้อCPO จากโรงสกัดไปผลิตไฟฟ้าแล้ว ในปริมาณ1.6แสนตัน ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดคือ 18บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นราคาผลปาล์มดิบที่3.24บาทต่อกิโลกรัม  แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่มีผลช่วยยกระดับราคาปาล์มดิบในตลาดที่รับซื้อจากเกษตรกรให้สูงเกินกว่า 3บาทต่อกิโลกรัม ตามที่รัฐตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้

Advertisment