กฟผ.แจ้งงดรับของขวัญ ตามนโยบาย “NO GIFT POLICY”

- Advertisment-

กฟผ.แจ้งงดรับของขวัญและของกำนัล เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 และต้อนรับปีใหม่ 2562 และทุกโอกาส ตามนโยบายการต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล และ “NO GIFT POLICY” ของกระทรวงพลังงาน

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการส่งมอบความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 และต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กฟผ. ได้ขานรับและประกาศนโยบาย “NO GIFT POLICY” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กฟผ.ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

ทัั้งนี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นต่อการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  เน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นจรรยาบรรณการทำงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด โดย “งด” รับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกโอกาส

- Advertisment -

“กฟผ. ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน รวมทั้งยินดีน้อมรับคำอวยพรผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง” นายศานิต นิยมาคม กล่าวในตอนท้าย

Advertisment

- Advertisment -.