กฟผ. แจงเหตุไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขณะนี้จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามปกติแล้ว

- Advertisment-

กฟผ. ชี้แจงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกิดจากการขัดข้องของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบตามปกติแล้ว พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ตุลาคม 62) เวลา 11.33 น. เกิดเหตุขัดข้องที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และพะเยา จำนวนประมาณ 791.9 เมกะวัตต์ แต่ได้เริ่มทยอยจ่ายไฟเข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 11.44 น. และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเวลา 12.30 น.

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ. ขออภัยประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.