กฟผ. สรุปผลซื้อน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟล็อตใหม่ได้แค่ 66,250 ตันไม่ถึงเป้า1แสนตัน

- Advertisment-

กฟผ. เผยผลการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบในรอบใหม่เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีอีกจำนวน 100,000 ตัน ได้ยอดรวมแค่ 66,250 ตัน โดยเริ่มให้โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาในรอบแรกส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังที่.สุราษฎร์ธานี แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้(28พ.ค.2562)

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ .สุราษฎร์ธานีโดยให้เร่งจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบนั้น

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบรอบแรกว่าขณะนี้ กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ราย ปริมาณ 39,300 ตัน โดยให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบส่งมอบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ .สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายนนี้ และเมื่อ กฟผได้ตรวจรับน้ำมันปาล์มดิบและเอกสารครบถ้วนแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ

- Advertisment -

ส่วนการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบรอบสอง หลังจากที่ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 54,700 ตัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา และกำหนดให้โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขายเมื่อวานนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 . ขณะนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการพิจารณาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มายื่นเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบ พบว่าผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การเสนอราคาทั้งหมดจำนวน 8 ราย ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 26,950 ตัน รวมการจัดซื้อทั้งสองรอบเป็นปริมาณ 66,250 ตัน โดย กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายประมาณวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

Advertisment