กฟผ.เตรียมหารือภาครัฐนำเข้า LNG ปี 2566 ป้อนโรงไฟฟ้า กฟผ.โดยตรง หวังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าประเทศ

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมหารือภาครัฐนำเข้า LNG ในปี 2566 ป้อนโรงไฟฟ้า กฟผ.โดยตรง หวังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าประเทศ พร้อมมั่นใจแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 2566 ระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. นี้ มีแนวโน้มลดลง เหตุจากราคา LNG โลกถูกลง ก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยและเมียนมาทยอยเพิ่มขึ้น ขณะกระทรวงพลังงานสั่งการ กฟผ. พิจารณานโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของพรรคการเมือง เพื่อหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันหลังจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว

แหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าในงวดสุดท้ายของปี 2566 นี้ (รอบบิลเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566) มีแนวโน้มลดลง ตามทิศทางการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงหลังสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝน ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มถูกลง และกำลังการผลิตก๊าซฯ จากอ่าวไทย รวมถึงก๊าซฯ นำเข้าจากเมียนมาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน กฟผ.ยังมีแผนที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ภายในปี 2566 นี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานภาครัฐถึงปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม เพื่อนำLNG มาป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของ กฟผ.เอง ซึ่งจะช่วยประเทศลดภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้

- Advertisment -

ทั้งนี้ กฟผ.ถือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ( LNG Shipper ) รายที่ 2 ของประเทศ ต่อจาก ปตท.ที่อดีตเป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียว และเมื่อปี 2565  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังมีมติให้ กฟผ. จัดหา Spot LNG จำนวน 2 ลำเรือ เข้ามาในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 2565 ปริมาณนำเข้าประมาณ 65,000 ตันต่อลำเรือ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันฯ สำหรับผลิตไฟฟ้าที่ขาดหายไป โดยการจัดหา LNG ของ กฟผ. ในครั้งนั้น นอกจากจะเสริมความมั่นคงของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้ประมาณ 500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการพัฒนาธุรกิจ LNG ของ กฟผ. ในอนาคตตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ กฟผ. เป็นหนึ่งในผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบันยังมีเพียง ปตท.เท่านั้นที่ได้รับนโยบายจาก กกพ.ให้นำเข้า Spot LNG จากที่มี Shipper รายใหม่ทั้งหมด 7 ราย ทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ และ กกพ.คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า ปตท.จะนำเข้า LNG ในปีนี้ ประมาณ 96 ลำเรือ หรือ เกือบ 6 ล้านตัน ขณะที่การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 สำหรับปี 2566 นี้ ยังคงมีโควตานำเข้าก๊าซ LNG จำนวน 3.02 ล้านตัน

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ กฟผ.นำนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมไว้และเมื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วจะได้ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ กฟผ.เข้าใจถึงนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ต้องการทำให้ถูกใจประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็มีปัญหาค่าไฟฟ้าแพง แต่การแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง เท่าที่ติดตามข้อมูลแนวนโยบายบางอย่างก็สามารถดำเนินการได้ บางเรื่องก็ต้องมาหารือร่วมกันก่อนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่” แหล่งข่าว กฟผ. กล่าว

ที่ผ่านมา นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ระบุว่า จะสามารถลดค่าไฟฟ้า งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 ลงได้อีกประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 2566 นี้ จะอยู่ที่ประมาณ 3.90 บาทต่อหน่วย จากแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 2566 นี้ อยู่ที่ประมาณ 4.70 บาทต่อหน่วย ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะดำเนินการได้โดยการที่รัฐบาลเข้าไปบริหารหนี้สินของ กฟผ. ด้วยการออกพันธบัตรระยะยาว และรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยในส่วนนี้แทน ก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ จากปัจจุบันที่ กฟผ.แบกรับภาระค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) รวมเกือบ 2 แสนล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.