กฟผ.ลงนามซื้อปาล์มน้ำมันกับผู้จำหน่าย22รายแล้วรวมปริมาณ83,000ตัน

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ลงนามร่วมกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ 22 รายแล้ว วันนี้(14ก.พ.2562) รวมปริมาณ 83,000 ตัน จากเป้าหมายที่ต้องการรับซื้อ 160,000ตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 หวังช่วยยกระดับราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันให้สูงกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม  อย่างไรก็ตามราคาผลิตปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย ณ วันที่13ก.พ.2562 ยังอยู่ที่ประมาณ2.66บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 22 ราย ในปริมาณรวม 83,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศของรัฐบาล โดยมีนางจินตนา ชัยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า การลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. ในครั้งนี้มีผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้งสิ้น 22 ราย ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 76,000 ตัน และเมื่อรวมกับปริมาณที่รับซื้อเพื่อทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า จำนวน 7,000 ตัน จะเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่มีการลงนามสัญญาแล้วทั้งสิ้น 83,000 ตัน

- Advertisment -

โดยผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้ง 22 ราย เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมการค้าภายในว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศกำหนด คือ ต้องมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณที่เสนอจำหน่าย และเป็นผู้มีความสามารถในการขนส่ง เก็บรักษา และส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบให้กับ กฟผ. ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เสนอจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบได้เสนอราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่กิโลกรัมละ 3.10 – 3.25 บาท ซึ่งสามารถช่วยพยุงราคาผลปาล์มน้ำมันให้สูงกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า   กรมฯได้ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. ไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ.2562 พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขให้เป็นผู้มีที่สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 25% ของปริมาณที่เสนอจำหน่าย จากเดิมกำหนดไว้ 50% ทั้งนี้เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบครบตามเป้าหมาย 160,000 ตัน

อย่างไรก็ตามเป้าหมายราคาผลผลิตปาล์มที่ภาครัฐตั้งไว้ว่าเกษตรกรต้องมีราคาผลปาล์มไม่ต่ำกว่า 3.20 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ขณะนี้เข้าใกล้เป้าหมายแล้ว โดยหากผู้จำหน่ายปาล์มส่งมอบปาล์มที่ได้ลงนามในครั้งนี้ทั้งหมดภายใน 2 เดือน คาดว่าจากนั้นไม่เกิน 1 สัปดาห์ราคาผลปาล์มจะเข้าสู่เป้าหมายที่ 3.20 บาทต่อกิโลกรัมได้

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ www.kasetprice.com รายงานราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย ณ วันที่ 13ก.พ.2562 ยังมีระดับราคาอยู่ที่ 2.66บาทต่อกิโลกรัม

Advertisment

- Advertisment -.