กฟผ. ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวขบวนยานยนต์ไฟฟ้า EV​ หนุนเมืองท่องเที่ยวสีเขียว

- Advertisment-

วันนี้ (29 มิถุนายน 2566) จังหวัดแม่ฮ่องสอนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัวขบวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวน พร้อมด้วยนายสมนึก หาสาตร์สิน ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุศักดิ์  จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. ร่วมงาน ณ บริเวณหอนาฬิกา ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน หน่วยงานต่าง ๆ จึงร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว โดยรณรงค์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการขนส่งและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดขบวนยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเปิดประสบการณ์ให้ชาวแม่ฮ่องสอนได้สัมผัสและทดลองใช้บริการ EV BUS มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

- Advertisment -

ด้านนายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. กล่าวเสริมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด เพื่อพัฒนาระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมืองสีเขียว โดยติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ ป้ายแสดงผล (Billboard) แสดงค่าการจัดการพลังงาน การแจ้งเตือนภัยพิบัติ และการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดผ่านยุทธศาสตร์ SMART CITY ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสนองนโยบายของประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเปิดขบวนยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ ประกอบด้วย EV BUS ที่ออกแบบลวดลายด้านข้างรถ โดยพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัด รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าสำหรับบริการชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาด้านพลังงานสะอาดในอนาคต 

Advertisment