กฟผ. รุกธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าครบวงจร

- Advertisment-

โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย ไม่ว่าชิ้นส่วนจะเล็กเพียงแค่ปลายเข็ม หรือใหญ่กว่าตึก 10 ชั้น และที่สำคัญ กว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น ต้องทำงานสอดประสานกันอย่างดี เพราะหากมีสิ่งผิดปกติแม้เพียงรูรั่วเล็กๆ บนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ ก็อาจทำให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เสียหายได้ในพริบตา

โรงไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยหากขาดปัจจัยสำคัญ คือ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญและก่อให้เกิดธุรกิจของ กฟผ. ที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้ นั่นคือ ธุรกิจด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operations and Maintenance หรือ O&M) ในนาม EGAT Business ซึ่ง กฟผ. มีความเชี่ยวชาญและให้บริการมานานกว่า 20 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าที่สั่งสมมากว่า 50 ปี รวมถึงระบบงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการใช้บริการ O&M ของ กฟผ.

- Advertisment -

นอกจากธุรกิจ O&M ที่ให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างไบโอแมส แล้ว กฟผ. ยังมีบริการงานซ่อมและผลิตอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยมีโรงซ่อม ตรวจสอบ และปรับสมดุลเครื่องจักรหมุน (หรือ Rotor) ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีการให้บริการงานเคมีโรงงาน เช่น การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำและไอน้ำในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม และบริการงานสนับสนุนวิศวกรรมและอื่นๆ เช่น บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้า พร้อมแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง และบริการงานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ประเมินสภาพเครื่องจักรและเครื่องมือ อุปกรณ์โรงไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการงานฝึกอบรมวิชาการด้านโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ กฟผ. มีศูนย์ซ่อมบำรุง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานไทรน้อย และสำนักงานหนองจอก

  • สำนักงานไทรน้อย

ตั้งอยู่ที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์กลางในการบำรุงรักษา ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา งานอะไหล่ และงาน เคมี ในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมการบำรุงรักษา

  • สำนักงานหนองจอก

ตั้งอยู่ที่ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้าของภูมิภาคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยกระดับให้การซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าจากที่ต้องส่งอุปกรณ์หรืออะไหล่ไปซ่อมไกลถึงยุโรป แต่ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถซ่อมอุปกรณ์และอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายได้อย่างครบวงจร ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ลงได้

  

จากประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าและองค์ความรู้เฉพาะทางของ กฟผ. ที่สั่งสมมากว่า 50 ปี ดังที่กล่าว ทีมงาน O&M ของ กฟผ. จึงมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ตลอดจนมีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และเพื่อให้บริการภาคเอกชนทั่วไปอย่างครบวงจร ให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย มีระบบการผลิตที่ราบรื่น และการผลิตไฟฟ้าทุกเมกะวัตต์มีคุณภาพที่ดี มั่นคง ไม่ตกไม่ดับ

ติดตามดูการทำงานของทีมงาน O&M ของ กฟผ. จากคลิปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=9QaWBGlWh9I&feature=youtu.be

 

Advertisment

- Advertisment -.