กฟผ. รับ 4 รางวัล SOE Awards ประจำปี 2564

- Advertisment-

กฟผ. รับ 4 รางวัล SOE Awards ประจำปี 2564 ก้าวสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับปีนี้ กฟผ. ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล โดย กฟผ. ได้รับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานจากระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจสูงสุดใน 5 อันดับแรกของประเทศ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) ปี 2563

- Advertisment -

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น จากผลงาน ‘ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน’ ซึ่งเป็นระบบที่ กฟผ. คิดค้นขึ้นและนำมาใช้เพื่อช่วยให้การคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความแม่นยำมากขึ้น

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น จาก ‘โครงการยกระดับสายส่งไฟฟ้าโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า’ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานด้านระบบสายส่งโดยไม่จำเป็นต้องดับไฟฟ้า ช่วยลดข้อจำกัด
ในการวางแผนปฏิบัติงานทำให้ดำเนินการแก้ไขสายส่งที่มีระยะไม่ได้มาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จาก ‘โครงการพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย’ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการยกระดับการออกแบบที่อยู่อาศัยของ กคช. ให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาพรวมของประเทศ

Advertisment

- Advertisment -.