กฟผ.ยันพร้อมลงทุนโซลาร์ลอยน้ำทั้ง2,725เมกะวัตต์ ตามที่ระบุในแผนPDP2018

- Advertisment-

กฟผ.พร้อมลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ( โซลาร์ลอยน้ำ) ที่9เขื่อนหลักของกฟผ.จำนวนรวม2,725เมกะวัตต์ตามที่บรรจุไว้ในแผนPDP2018  โดยเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ตามกำลังการผลิตที่มีอยู่ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแต่ละเขื่อนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้มีจำนวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 11-14 ชั่วโมง  ในขณะที่เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนที่จะมีการลงทุนมากที่สุด3เฟสรวม  778 เมกะวัตต์ รองลงมาคือเขื่อนศรีนครินทร์ 740 เมกะวัตต์ และเขื่อน สิริกิติ์ 500 เมกะวัตต์

นาย วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยกับสื่อมวลชนที่เขื่อนรัชชประภา เมื่อเร็วๆนี้ ถึงการดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ หรือ  โซลาร์ลอยน้ำ  ที่กฟผ.จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด จำนวน2,725 เมกะวัตต์ ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ ฉบับใหม่ หรือPDP2018 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)แล้วตั้งแต่วันที่24 ม.ค.2562 ว่า ตัวเลขจำนวนเมกะวัตต์ที่กฟผ.นำเสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาและบรรจุไว้ในแผนPDP2018นั้น เป็นการคิดคำนวณตามกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแต่ละเขื่อน  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และระบบสายส่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จากเดิมที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ วันละ 3-6 ชั่วโมง เนื่องจากการปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าต้องคำนึงถึงภาคการเกษตรที่อยู่ท้ายเขื่อน  แต่เมื่อติดตั้งระบบโซลาร์ลอยน้ำแล้ว จะช่วยเพิ่มจำนวนชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้อีก8ชั่วโมง  โดยในช่วงกลางวันจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และช่วงกลางคืนจะจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ   นอกจากนี้ หากมีการติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage System  เข้ามาเสริมจะทำให้การผลิตไฟฟ้าเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นเป็นประมาณ 18-20 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC ) รายงานว่า ในภาคผนวกของแผนPDP2018 ได้บรรจุถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิต 2,725 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตที่เชื่อถือได้ 1,158 เมกะวัตต์  โดยโครงการดังกล่าว อยู่ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน(AEDP)ที่เป็นหนึ่งในแนวทางการจัดทำแผนPDP2018

- Advertisment -

สำหรับแผนลงทุนโซลาร์ลอยน้ำใน 9 เขื่อนหลัก รวม16 โครงการ กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 2,725 เมกะวัตต์ ของกฟผ.มีรายละเอียดดังนี้
1.เขื่อนสิรินธร จำนวน 45 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ปี 2563
2.เขื่อนอุบลรัตน์​ จำนวน 24 เมกะวัตต์ COD ปี  ปี 2566
3.เขื่อนภูมิพล เฟส1 จำนวน 158 เมกะวัตต์ COD ปี 2569
4.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส1 จำนวน 140 เมกะวัตต์ CODปี 2569
5.เขื่อนวชิราลงกรณ เฟส1 จำนวน 50 เมกะวัตต์ CODปี 2570
6.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส2 จำนวน 280 เมกะวัตต์ COD ปี 2572
7.เขื่อนภูมิพล เฟส2  จำนวน 300 เมกะวัตต์ COD ปี 2573
8.เขื่อนจุฬาภรณ์ จำนวน 40  เมกะวัตต์ COD ปี 2576
9.เขื่อนบางลาง จำนวน 78 เมกะวัตต์ COD ปี 2576
10. เขื่อนวชิราลงกรณ เฟส2 จำนวน 250 เมกะวัตต์ COD ปี 2574
11.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส 3 จำนวน 300 เมกะวัตต์ COD ปี 2575
12.เขื่อนภูมิพล เฟส 2 จำนวน 320  เมกะวัตต์ COD ปี 2576
13.เขื่อนรัชชประภา เฟส1 จำนวน 140 เมกะวัตต์ COD ปี 2577
14.เขื่อนสิริกิติ์ เฟส1 จำนวน 325เมกะวัตต์ COD ปี 2578
15. เขื่อนรัชชประภา เฟส2 จำนวน 100 เมกะวัตต์ COD ปี 2579
และ 16.เขื่อนสิริกิติ์ เฟส2  จำนวน 175 เมกะวัตต์ COD ปี 2580 

Advertisment

- Advertisment -.