กฟผ.ยืนยัน​ แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมา ไม่กระทบ เขื่อนและโรงไฟฟ้า

- Advertisment-

กฟผ. ยืนยันแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมา ขนาด 6.0 ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนภาคตะวันตกและเขื่อนต่างๆ
รวมถึงโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) เวลา 08.40 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ลึก 10 กิโลเมตร บริเวณนอกชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมา ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี 258 กิโลเมตร เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 324 กิโลเมตร และเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 364 กิโลเมตร นั้น กฟผ. ได้ตรวจสอบวัดอัตราเร่งสูงสุดที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ 0.00152 g ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้ 0.1 g มาก จึงไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนการตรวจสอบสภาพเขื่อนของ กฟผ. พบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเป็นปกติ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

“กฟผ. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนตลอดเวลา ผ่านเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานะและความมั่นคงเขื่อนได้ทางแอปพลิเคชัน EGAT ONE ตลอด 24 ชั่วโมง”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.