กฟผ.ยังไม่แจ้งล้มดีลนำเข้าLNG กับปิโตรนาส หลังไม่มีวาระในกพช.

- Advertisment-

กฟผ. ยังไม่แจ้งยกเลิกดีลนำเข้า LNG 1.5 ล้านตันต่อปี กับปิโตรนาส แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูล ตามที่ กบง. มีมติเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562  ระบุต้องรอให้มีมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ ครม. แจ้งมาเท่านั้น ในขณะที่การประชุม กพช. วันที่ 11 ก.ย.62 กระทรวงพลังงาน ยังไม่เสนอเรื่อง LNG ของ กฟผ. เข้าพิจารณา เนื่องจากต้องปรับหลักเกณฑ์การนำเข้า LNG ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ก๊าซฯปัจจุบันและการเป็นศูนย์กลาง LNG อาเซียน รวมถึงต้องไม่กระทบค่าไฟฟ้า โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปี 62 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานยังไม่ได้นำเรื่องการยกเลิกการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 1.5 ล้านตันต่อปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัญญาระยะกลางเดิม เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ 11 ก.ย. 2562 เนื่องจากกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้า LNG ใหม่ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศไม่สูงมากนัก ประกอบกับต้องผลักดันไปสู่เป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง LNG ภูมิภาคอาเซียนและต้นทุนราคาก๊าซฯต้องไม่กระทบค่าไฟฟ้าประชาชนมากนัก

อย่างไรก็ตาม การประมูลนำเข้า LNG ขนาดไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ของ กฟผ.ที่ผ่านมา จะต้องยกเลิกไป และให้กฟผ.หันมานำเข้าในรูปแบบตลาดจร (Spot) แทน เพื่อให้ราคาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งขณะนี้ กฟผ. ยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาใดๆ กับผู้ชนะประมูล จึงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร กระทรวงพลังงานกำลังพยายามให้ กฟผ. นำเข้า LNG ในตลาดจร คาร์โก้ ภายในปี 2562 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพช. เดิม แต่ก็ขึ้นอยู่กับ กฟผ. ว่าจะดำเนินการได้ทันหรือไม่

- Advertisment -

ด้านแหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การเปิดประมูลนำเข้า LNG ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี โดยจะทำเป็นสัญญากลาง 7 ปี ที่ได้ผู้ชนะคือ ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ของมาเลเซีย นั้น เป็นการดำเนินการตามมติ กพช. ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนั้น การเจรจากับปิโตรนาส แอลเอ็นจี เพื่อแจ้งยกเลิกการประมูล ต้องรอให้มีการแก้ไขมติ ครม. เดิมเสียก่อน กฟผ. จึงจะดำเนินการนำเข้า LNG แบบตลาดจร และแจ้งยกเลิกประมูลกับปิโตรนาส ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาได้

Advertisment

- Advertisment -.