กฟผ. ยังคงรักษาอันดับเครดิตจากทริสไว้ที่ “AAA”

- Advertisment-

ทริสจัดอันดับ กฟผ. ปี 2566 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด สะท้อนความแข็งแกร่งองค์กร – สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในพันธบัตร

นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของ กฟผ. ประจำปี 2566 คงที่ระดับดีที่สุด “AAA” ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับ “Stable” หรือ คงที่ การประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศ ทั้งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นเจ้าของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วทั้งประเทศแต่เพียงผู้เดียว มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเครดิตของ กฟผ. ให้แก่คู่ค้า (Counterparty Credit Risk) ด้วย

อันดับเครดิตองค์กรเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ. และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจพลังงานและสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.