กฟผ.ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสั่งล็อคดาวน์เจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ควบคุม

- Advertisment-

กฟผ.ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสั่งล็อคดาวน์เจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่จ่ายไฟทั่วประเทศ กำหนดพื้นที่ควบคุม (Safe Zone) เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับประเทศ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19​ ) ระลอก 3 ที่ยังคงวิกฤต โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง​ จึงได้สั่งการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด โดยกำหนดให้พื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าและเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ควบคุม (Safe Zone) สำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่ผลิตและจ่ายไฟฟ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคง รองรับสถานการณ์วิกฤตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการจัดสรรพื้นที่ Safe Zone ทั้งในส่วนของระบบผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ. ได้แยกการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟ ออกจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป รวมถึงได้แยกพื้นที่ห้อง
Control room ของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าให้เข้าได้เฉพาะพนักงานกะเท่านั้น พร้อมคุมเข้มในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มงานทุกวัน โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงานและ
ทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าพื้นที่

- Advertisment -

นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมพร้อมศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง โดยจัดให้มีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าควบคู่กันไป​ 2 ศูนย์ฯ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่หากจำเป็นต้องปิดศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เมื่อพบพนักงานในศูนย์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีกศูนย์ที่เหลือก็จะยังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้

รวมถึงได้ประสานไปยังพนักงาน กฟผ. ที่เคยปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการควบคุมและสั่งการระบบไฟฟ้า ให้เตรียมพร้อมเข้ามาร่วมเสริมทีมงานปัจจุบันได้ทันที

อีกทั้ง ปรับการทำงานของพนักงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า กฟผ. เพื่อลดการสัมผัส จากทำงานวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง เป็น 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง โดยแบ่งพนักงานเดินเครื่องเป็น 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะทำงานสลับกันไป พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษ อะไหล่ คู่มือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

Advertisment

- Advertisment -.