กฟผ. มอบรางวัลประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวโรงไฟฟ้า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

- Advertisment-

กฟผ. ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 68 รางวัล มูลค่ากว่า 600,000 บาท ให้แก่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล โดยปีนี้มีประชาชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจมากกว่า 5,000 ภาพ

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมฯ นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ และชมรมถ่ายภาพ กฟผ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 3 (Auditorium) อาคาร .103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. .บางกรวย .นนทบุรี

นายสืบพงษ์ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองภาพถ่ายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยและ ชุมชนกลมเกลียวท่องเที่ยวโรงไฟฟ้าซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมครั้งนี้มากถึง 5,426 ภาพ โดยมีรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 68 รางวัล รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 680,000 บาท

- Advertisment -

สำหรับการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายนิรุตน์ แสงเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายวิศาล น้ำค้าง นอกจากนั้นยังมอบรางวัล Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนายธณ เกตุศรี และมอบรางวัลชมเชยมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล ให้กับผู้ส่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

ด้านการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ชุมชนกลมเกลียวท่องเที่ยวโรงไฟฟ้ารางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ นอกจากนั้นยังมอบรางวัล Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนายสุชาติ เกื้อทาน และมอบรางวัลชมเชยมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาทจำนวน 30 รางวัล ให้กับผู้ส่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม– 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Advertisment

- Advertisment -.