กฟผ.ผลิต“เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” แจกจ่าย ลดความเสี่ยง COVID-19

- Advertisment-

กฟผ.มอบตัวอย่าง“เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หลังผลิตเพื่อแจกพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เป็นตัวแทนมอบตัวอย่าง“เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” ให้กับนาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่เข้าร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำด้านพลังงานกว่า 20 แห่ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ อาคาร ENCO กระทรวงพลังงาน

- Advertisment -

โดยเจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” ดังกล่าว กฟผ.ผลิตขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานเเละ ผู้มีส่วนได้เสียของกฟผ.ในช่วงวิกฤต COVID-29 ที่อาจจะมีปัญหาการขาดเเคลนเจลอนามัย หรือมีราคาที่สูงเกินกว่าต้นทุนจริง

Advertisment

- Advertisment -.