กฟผ.โยกสลับและตั้งใหม่ 7 รอง​ผู้​ว่า​การ​

- Advertisment-

กฟผ.ปรับใหญ่ 7 ตำแหน่งโยกสลับ 3 รองผู้ว่าการ และขยับอีก 4 ผู้ช่วยขึ้นรองผู้ว่าการ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News​ Center-ENC )​ รายงานว่าคณะกรรมการ กฟผ.ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้สับเปลี่ยนและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 7 ตำแหน่งดังนี้

1.นายณัฐวุฒิ​ แจ่มแจ้ง จากรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็น รองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ

- Advertisment -

2.นายประเสริฐศักดิ์​ เชิงชวโน จากรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เป็น รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์​

3.นางสาว จิราพร ศิริคำ จากรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์​ เป็น รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

4.นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี เป็นรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)​

5.นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็น รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

6.นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ​ยุทธศาสตร์​องค์การ เป็น รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

7.นายทิเดช เอี่ยมสาย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็น รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

Advertisment