เปิดให้ยื่นสมัครผู้ว่าการกฟผ. คนใหม่ ช่วง12 มี.ค-17 เม.ย.นี้ เผย3รายชื่อแคนดิเดทสำคัญ

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ประกาศสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ ( คนที่ 15) ล่วงหน้า แทน วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธ.ค.2563 นี้ โดยให้ยื่นใบสมัครระหว่าง 12 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2563  เผยมี รองผู้ว่าการอย่างน้อย3คน ประกอบด้วย เทพรัตน์  ณัฐวุฒิ และ บุญญนิตย์ ที่คาดว่าจะเป็นแคนดิเดทสำคัญ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ (คนที่15) แทนผู้ว่าการ กฟผ.คนปัจจุบัน คือ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระการทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ 3 ธ.ค.2563 นี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2563  ซึ่งดำเนินการล่วงหน้า นานกว่า 7 เดือน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.egat.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทน ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ อาคารสำนักผู้ว่าการ (ท.100) สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2436 5320, 0 2436 5324 และ 0 2436 6329

สำหรับขั้นตอนการสรรหานั้น บอร์ดกฟผ.ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา 1ชุด ซึ่งผู้ที่ยื่นใบสมัคร จะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการสรรหา จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลำดับให้บอร์ดพิจารณาคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน พ.ค.2563 จากนั้นบอร์ดกฟผ.จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา และเป็นแคนดิเดทสำคัญที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ว่าการกฟผ.คนที่ 15  ประกอบด้วย 1.นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (คนซ้ายสุด) 2.นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (คนกลาง) และ 3.นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คนขวาสุด)

Advertisment

- Advertisment -.