กฟผ. จับมือ Andritz Hydro GmbH (AH) ยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้ทันสมัยรองรับงานO&Mทั้งในและต่างประเทศ

- Advertisment-

กฟผ. จับมือ Andritz Hydro GmbH (AH) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับมาตรฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้มีความทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) พร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Dr.Harald Heber กรรมการผู้บริหารบริษัท Andritz (Member of the Hydro Executive Board) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. และ Mr.Alexander Schwab รองประธานอาวุโส ฝ่ายการบริหารการตลาด บริษัท Andritz (Senior Vice President Market Management, Business Development and Corporate Communications) ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์

โดยนายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า Andritz มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในขณะที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจของทั้งสองหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

- Advertisment -

Dr.Harald Heber กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท Andritz เคยร่วมงานกับ กฟผ. ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. โดยหวังว่าบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.