กฟผ. จับมือ องค์การสวนสัตว์ฯ​ เปิดตัว โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการพลังงาน ใน สวนสัตว์เชียงใหม่

- Advertisment-

กฟผ. จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เปิดตัวโครงการ “EGAT Smart Energy Solutions” โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการพลังงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ดันไทยสู่ Carbon Neutrality

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการ “EGAT Smart Energy Solutions” สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าสีเขียวในสวนสัตว์ ลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้า มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ อสส. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ อสส. เปิดเผยว่า ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนทั่วโลก ทุกหน่วยงานต่างตื่นตัวต่อการมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ด้วยการส่งเสริม รักษา และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อสส. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน จึงพร้อมสนับสนุนพัฒนาสถานที่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงาน ให้เป็นโมเดลแก่ผู้ที่สนใจ ด้วยการนำ Solutions ของ กฟผ. เข้ามาพัฒนา เริ่มที่สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมขยายไปยังสวนสัตว์อื่น ๆ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์สงขลา ซึ่งจะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดค่าไฟฟ้า และเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่จะช่วยลดการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ด้วย

- Advertisment -

ด้าน นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า กฟผ. มีเป้าหมายในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมเดินหน้าสู่ Carbon Neutrality เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2050 กฟผ. จึงร่วมกับ อสส. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน เพื่อสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อสส. มีสวนสัตว์ในความดูแลหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเริ่มมีผู้ใช้บริการที่ใช้รถส่วนตัวเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนโยบายและแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมของทั้งสองหน่วยงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือในโครงการ “EGAT Smart Energy Solutions” ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ควบคู่กับระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) การก่อสร้างสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT การติดตั้ง Solar Rooftop บริเวณหลังคาของอาคารเดิม และ Solar Carport บริเวณหลังคาของโรงจอดรถ รวมถึงระบบบริหารจัดการพลังงาน (ENZY Platform) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสุขจากการมาเยือนสวนสัตว์

โครงการ EGAT Smart Energy Solutions สวนสัตว์เชียงใหม่ ถือเป็นโมเดลต้นแบบของการบริหารจัดการพลังงานที่ครบวงจร องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และผลักดันหน่วยงานสู่ Carbon Neutrality สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ energysolutions.egat.co.th หรือติดต่อ 0 2436 7010 อีเมล energysolutions@egat.co.th

Advertisment

- Advertisment -.