กฟผ.จับมือ ปตท.-กฟน.-รฟท. พัฒนาสถานีบางซื่อ เป็นโมเดลต้นแบบ Smart City

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือกับ  ปตท.  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็นโมเดลต้นแบบ Smart City ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคต

นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง ความร่วมมือกับ ปตท.  กฟน.  และ รฟท.ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน หรือ Smart City นั้น มีการประชุมร่วมกันแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดโครงการลงทุนจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้

4องค์กรหลักประกอบด้วย กฟน. -รฟท. -ปตท. -กฟผ. ร่วมมือพัฒนาสถานีบางซื่อ เป็นต้นแบบ Smart City

โดยเหตุผลที่ กฟผ. สนใจร่วมในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง เป็นจุดศูนย์กลางการใช้พลังงานขนาดใหญ่ที่สามารถจะเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้ในอนาคต

- Advertisment -

สำหรับความคืบหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platformภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กฟผ.และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นั้น ล่าสุดได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้นแบบดำเนินในโครงการดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในนิคมฯปิ่นทองประมาณ 2 เดือน และประเมินความพร้อมของโรงงานในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ ก่อนสรุปและวางแผนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ กนอ. คาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงครึ่งหลังของปี 2562

Advertisment

- Advertisment -.