กฟผ.จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯศึกษา Energy Trading หวังเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน

- Advertisment-

กฟผ.จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทำตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในภูมิภาครองรับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าของอาเซียน (Center Energy of ASEAN) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีความชัดเจนภายในปี2562 นี้ เช่นเดียวกับการศึกษาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ National Energy Trading Platform (NETP)   ที่เน้นการซื้อขายไฟฟ้าภายในประเทศรองรับยุค ดิสรัปชั่น

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะร่วมกันศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทำตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในภูมิภาค เหมือนในยุโรปที่มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งจะสามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าของอาเซียน (Center Energy of ASEAN) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องดังกล่าวภายในปี2562นี้

นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruption) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่ำลง  และขายไปต่างประเทศได้

- Advertisment -

นายพัฒนา กล่าวว่า สำหรับ Energy Trading จะแตกต่างจากการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ National Energy Trading Platform (NETP) ที่กฟผ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา เพราะ Energy Trading เป็นตลาดกลางรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ส่วน NETP จะเป็นตลาดกลางเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งคาดว่า NETP จะมีความชัดเจนภายในปี2562นี้เช่นกัน

Advertisment

- Advertisment -.