กฟผ.คาดเปิดประมูลโครงการ FSRU รองรับ LNG นำเข้าได้ในอีก 2-3 ปีนี้

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คาดเปิดประมูลโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ หรือ FSRU ได้ใน 2-3 ปีนี้ เบื้องต้นจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)สำหรับโครงการ FSRU,โครงการท่าเทียบเรือ FSRUและโครงการท่อส่งก๊าซฯ FSRU ไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เสร็จแล้ว รอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)พิจารณา อนุมัติ

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification: FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นโครงการ FSRU แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการนำเข้า LNG ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ใน 2-3 ปีนี้

โดยเบื้องต้นได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว โดยเป็น ของโครงการ FSRU และโครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อบนบกพาดผ่าน โดยได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังจากนี้ก็อยู่ที่ สผ.จะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด ขณะที่รายงานอีกส่วนหนึ่งได้ส่งไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาประกาศเขตเดินท่อต่อไป

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า โครงการ FSRU ของกฟผ.เพื่อรองรับการนำเข้า LNG จำนวน 5 ล้านตันต่อปี โดยเป็นโครงการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559  ซึ่งจะจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน มีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าได้ในปี 2567

Advertisment

- Advertisment -.