รัฐหนุนใช้ดีเซลผลิตไฟฟ้าแทนนำเข้า LNG ราคาแพง

- Advertisment-

รัฐหนุนใช้ดีเซลผลิตไฟฟ้าแทนนำเข้า LNG ราคาแพง โดย กพช. ผ่านหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซฯ สามารถเฉลี่ยราคาใน Pool Gas ได้ ในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกเกิน 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า  ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณและการดำเนินการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (Energy Pool Price) ในช่วงสถานการณ์ราคาพลังงานที่มีความผันผวน  

โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้ปรับเปลี่ยนให้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติหันไปใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าแทนได้ เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงได้เท่านั้น เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ลง เนื่องจากราคา LNG ที่ซื้อขายแบบตลาดจร (Spot) มีราคาพุ่งสูงถึง 84 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากเดิมเคยอยู่ระดับ 38 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู  แต่ราคาน้ำมันดีเซลในช่วงนี้ก็มีราคาสูงเช่นกัน

- Advertisment -

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับโรงไฟฟ้าที่หันไปใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า ที่ประชุม กพช.จึงเห็นชอบให้ปรับสูตรการคำนวณราคา โดยให้โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสามารถนำราคาเชื้อเพลิงดีเซลไปหารเฉลี่ยในราคา Pool Gas ได้ด้วย จากเดิมให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ LNG แบบ Spot หารเฉลี่ยในราคา Pool Gas ได้เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy​ News Center-ENC​)​ รายงานเพิ่มเติมว่า ​มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนให้โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการตามภาครัฐให้ปรับมาใช้น้ำมันดีเซลแทน และทำให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามการปรับสูตร Energy Pool Price ดังกล่าวจะใช้ต่อเมื่อราคาน้ำมันเกิน 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หากราคาน้ำมันลดต่ำกว่า 100 เหรียญฯ ก็จะกลับมาสู่สูตรเดิม

โดยปัจจุบันมีการใช้น้ำมันแทนก๊าซฯในการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ 10 ล้านลิตรต่อวัน จากปริมาณสูงสุดที่โรงไฟฟ้าจะใช้ได้ถึง 20 ล้านลิตรต่อวัน เบื้องต้นคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 6 สตางค์ต่อหน่วย

Advertisment