กบน. เพิ่มวงเงินอีก 3 พันล้าน อุ้ม LPG ต่อ จับตา กบง. ขึ้นราคา LPG คนละครึ่งแบบดีเซล

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ขยายกรอบวงเงินอุ้มราคา LPG อีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นกรอบใหม่ 36,000 ล้านบาท ชี้แม้ปรับขึ้นราคา LPG รอบสอง เป็น 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม  แต่กองทุนฯ ยังมีภาระต้องชดเชยอยู่อีก 14-15 บาทต่อกิโลกรัม เหตุราคาตลาดโลกยังสูงถึง 855 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทำให้เงินไหลออกจากบัญชี LPG ถึงวันละ 78 ล้านบาท ระบุ มิ.ย. นี้ปรับราคาอีก 1 บาทต่อกิโลกรัมเป็นรอบสุดท้าย ก่อน กบง. จะประชุมเพื่อหาแนวทางกำหนดราคา LPG ใหม่ เล็งใช้มาตรการคนละครึ่ง ขึ้นราคา LPG เช่นเดียวกับราคาดีเซล  

แหล่งข่าวคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กบน. เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาได้อนุมัติขยายกรอบวงเงินสำหรับใช้ดูแลราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล้านบาท จากเดิมกำหนดกรอบไว้ 33,000 ล้านบาท โดยขยายเป็น 36,000 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ ได้ใช้เงินชดเชยราคา LPG เต็มกรอบวงเงินเดิมไปแล้ว และกองทุนฯยังต้องชดเชยราคา LPG ต่อไป แม้จะมีการปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อกิโลกรัมมา 2 ครั้งแล้วก็ตาม เนื่องจากราคา LPG ตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูง

โดยสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 8 พ.ค. 2565 เงินสุทธิติดลบ 66,681 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท โดยในแต่ละวัน กองทุนฯ มีเงินไหลออกประมาณ 864 ล้านบาท แบ่งเป็นไหลออกจากการดูแลราคาดีเซลวันละ 781 ล้านบาท และดูแลราคา LPG วันละ 78.83 ล้านบาท

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคา LPG ตลาดโลกยังคงทรงตัวระดับสูงและแทบจะไม่ลดลงเลย โดยอยู่ประมาณ 855 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากปกติที่เคยอยู่ระดับ 300-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาจำหน่าย LPG ในประเทศไทย ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ทำให้กองทุนฯต้องชดเชยราคาจำหน่ายไว้อีกประมาณ 14-15 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติให้ปรับขึ้นราคา LPG เดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 15 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็นจำนวน 3 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 ราคา LPG เพิ่มขึ้นจาก 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็น 333 บาท และในเดือน พ.ค. 2565 นี้ปรับขึ้นเป็น 348 บาท ส่วนในเดือน มิ.ย. 2565 จะปรับขึ้นอีกเป็น 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม แต่แม้ว่าจะปรับขึ้นราคาครบ 3 ครั้งแล้ว กองทุนฯ ก็ยังต้องชดเชยราคาอยู่ เนื่องจากราคา LPG ตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูง แต่การชดเชยจะปรับลดลงได้เล็กน้อย จาก 14-15 บาทต่อกิโลกรัม เหลือประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตามภายในเดือน มิ.ย. 2565 นี้ กบง. จะต้องประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับราคา LPG หลังสิ้นสุดมาตรการปรับขึ้นราคาเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือนไปแล้ว ซึ่งแนวทางหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือ การปรับขึ้นราคา LPG เหมือนราคาดีเซล คือ ปรับขึ้นครึ่งหนึ่งของราคาชดเชย และกองทุนฯ ช่วยอุดหนุนอีกครึ่งหนึ่ง เช่น ปัจจุบันบันชดเชยราคา LPG อยู่ 14 บาทต่อกิโลกรัม ก็อาจปรับขึ้น 7 บาทต่อกิโลกรัม โดยทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันได เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุม กบง. ที่จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชนและทิศทางราคา LPG ในเดือน มิ.ย. 2565 เป็นหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป

Advertisment