กบน.เผยข่าวดีรับวันแรงงาน สั่งลดราคาดีเซลรอบที่ 5 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 32.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 4 พ.ค. 2566

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีกรอบเป็นครั้งที่ 5 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร มีผล 4 พ.ค. 2566 ส่งผลให้ราคาดีเซล ณ วันที่ 4 พ.ค. 2566 เหลือ 32.44 บาทต่อลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลโลกลดลง และต่ำกว่า100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ได้มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากราคา 32.94 บาทต่อลิตร เป็น 32.44 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยครั้งนี้เป็นการปรับลดลงเป็นครั้งที่ 5  ซึ่งรวมเป็นเงิน 2.50 บาทต่อลิตร นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับสาเหตุการปรับลดราคาดีเซลลงในครั้งนี้เป็นผลมาจาก ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยังทรงตัวระดับต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือน เม.ย. 2566 อยู่ที่ 97.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ไม่ต่างกันมากจากเดือน มี.ค. 2566 ซึ่งอยู่ที่ 98.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่อัตราเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือน เม.ย. 2566 อยู่ที่ 5 บาทต่อลิตร ทั้งนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย วิกฤตด้านการเงิน ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  

- Advertisment -

สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เริ่มทยอยติดลบลดลง โดย ณ  วันที่ 30 เม.ย. 2566 ติดลบ 82,612 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 35,822 ล้านบาท และติดลบจากบัญชีก๊าซ LPG 46,790 ล้านบาท

ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ณ วันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 76.70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 75.93 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 79.65 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.77 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

สำหรับค่าการตลาด  ซึ่งรายงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในวันที่ 1 พ.ค. 2566 พบว่าค่าการตลาดดีเซลอยู่ที่ 2.20 บาทต่อลิตร ส่วนค่าการตลาดกลุ่มเบนซินอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทต่อลิตร โดยเฉลี่ยค่าการตลาดอยู่ที่ 2.79 บาทต่อลิตร โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 ได้คืนค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมันให้กลับมาอยู่ในอัตราปกติประมาณ 1.80-2 บาทต่อลิตร หลังจากก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือให้คงค่าการตลาดไว้ที่ 1.40 บาทต่อลิตร ในช่วงราคาพลังงานแพง

Advertisment

- Advertisment -.