กบน.สั่งลดราคาดีเซลรอบ 4 อีก 50 สต./ลิตร มีผล 7 เม.ย. 2566

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผย คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ( กบน.) อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลรอบที่ 4 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 7 เม.ย. 2566 ส่งผลราคาดีเซลลดเหลือ 33 บาทต่อลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลโลกในรอบเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมาปรับลดราคาลงเกือบ 5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่ประชุมมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากราคา 33.50 บาทต่อลิตร เป็น 33 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 7 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป โดยเป็นการปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่ 4 หรือมีการปรับลดลงแล้วรวม 2 บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับสาเหตุการปรับลดราคาลงครั้งนี้เป็นผลมาจาก ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลโลกเดือน มี.ค. 2566 อยู่ที่ 98.92 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือน ก.พ. 2566 จำนวน 4.69 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือน มี.ค. 2566 อยู่ที่ 5 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวนจากวิกฤตด้านการเงิน ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน   

- Advertisment -

ส่วนฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ก็เริ่มทยอยติดลบลดลง โดยล่าสุด ณ วันที่ 2 เม.ย. 2566 ติดลบ 91,860 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 45,008 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม( LPG) 46,860 ล้านบาท

Advertisment