กบน.ยังตรึงราคาดีเชล สัปดาห์นี้ แม้กองทุนน้ำมันติดลบทะลุ 6.6 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

กองทุนน้ำมันติดลบทะลุ 6.6 หมื่นล้าน แต่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)ยังคงมีมติตรึงราคาดีเซลไว้ที่ 32 บาทต่อลิตรตลอดสัปดาห์นี้ โดยเตรียมพิจารณาการปรับราคาอีกครั้ง 12-13 พ.ค.นี้ ระบุกองทุนน้ำมันฯ ยังมีเงิน 12,000 ล้านบาทดูแลราคาพลังงานได้ถึง มิ.ย. 2565 ในขณะที่ผู้บริโภคเริ่มลดการใช้ดีเซลลงเหลือ 66 ล้านลิตรต่อวัน จากเดิมใช้ 70 ล้านลิตรต่อวันหลังมีนโยบายขยับเพดานราคาดีเซล

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ผ่านมากำหนดให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลครึ่งหนึ่งของราคาชดเชย หรือประมาณ 5 บาทต่อลิตร จาก 30 บาทต่อลิตร เป็น 35 บาทต่อลิตร โดยเริ่มปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ไม่เกิน 32 บาทต่อลิตร และปรับขึ้นอีก 1 บาทต่อลิตรทุกสัปดาห์จนครบ 35 บาทต่อลิตร ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 นี้   

ดังนั้นในสัปดาห์นี้จะต้องปรับราคาดีเซลขึ้นเป็น 33 บาทต่อลิตร แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) วันที่ 9 พ.ค. 2565 มีมติให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้เท่าเดิมที่ 32 บาทต่อลิตรต่อไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน และจะพิจารณาราคาอีกครั้งในวันที่ 12-13 พ.ค. 2565 นี้ว่าจะปรับขึ้นราคาในสัปดาห์หน้าหรือไม่

- Advertisment -

สำหรับปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ ได้ชดเชยราคาดีเซลอยู่ 11.35 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชยอยู่ประมาณ 10 บาทต่อลิตร  เนื่องจากราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชาชนเริ่มประหยัดการใช้ดีเซลลง โดยยอดใช้ดีเซลลดลงเหลือ 66 ล้านลิตรต่อวัน จากเดิมที่ใช้อยู่เกือบ 70 ล้านลิตรต่อวันในช่วงที่ราคาดีเซลอยู่ระดับ 30 บาทต่อเลิตร ซึ่งประชาชนเริ่มตระหนักถึงราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นแล้ว

ส่วนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ณ วันที่ 8 พ.ค. 2565 ติดลบ 66,681 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท โดยยังเหลือเงินหมุนเวียนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 12,000 ล้านบาท ที่สามารถดูแลราคาน้ำมันได้จนถึงเดือน มิ.ย. 2565 ที่คาดว่าเงินกู้ 20,000 ล้านบาทจะเข้าบัญชีกองทุนฯ ได้ทันเพื่อมาดูแลราคาพลังงานได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมี 2 สถาบันการเงินที่สนใจปล่อยกู้ให้กองทุนฯ ได้แก่ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ซึ่งครั้งแรกจะกู้ 20,000 ล้านบาทก่อน และเงินน่าจะเข้าได้ในเดือน มิ.ย. 2565 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยกู้และใช้หนี้หมดภายใน 2 ปี

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า คาดว่าสัปดาห์หน้าทิศทางราคาน้ำมันจะปรับสูงขึ้นจากปัญหาการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน และเงินบาทอ่อนค่าทำให้ต้องใช้เงินซื้อน้ำมันแพงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2565 อยู่ที่ 107 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนราคาดีเซลสำเร็จรูปอยู่ที่ 150 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปสูงขึ้นผิดปกติ ทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันสัปดาห์หน้าอาจปรับขึ้นได้  

Advertisment