กบน. มีมติควักเงินกองทุนฯ จ่ายชดเชยดีเซล 5.19 บาทต่อลิตร ในขณะที่สถานะกองทุนฯ ยังติดลบกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมตินำเงินกองทุนน้ำมันฯ จ่ายชดเชยราคาดีเซล 5.19 บาทต่อลิตร หลังราคาน้ำมันโลกผันผวน ส่งผลเงินไหลออก 433.97 ล้านบาทต่อวัน ขณะที่สถานะกองทุนฯ ล่าสุดยังคงติดลบ 53,087 ล้านบาท  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ให้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปชดเชยราคาน้ำมันดีเซล 5.19 บาทต่อลิตร ลดลงจาก 6.42 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 ส่วนน้ำมันชนิดอื่นให้เรียกเก็บเข้ากองทุนฯ ดังนี้ เรียกเก็บเงินผู้ใช้เบนซินส่งเข้ากองทุนฯ 9.38 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เรียกเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เรียกเก็บ 0.81 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้การจ่ายชดเชยราคาน้ำมันดีเซลดังกล่าว เนื่องจากราคาน้ำมันโลกผันผวน ประกอบกับไม่มีการลดภาษีน้ำมันดีเซลอีก โดยกระทรวงการคลังกลับมาเก็บภาษีน้ำมันดีเซลประมาณ 5 บาทต่อลิตร ทันทีหลังหมดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตั้งแต่ 20 ก.ค. 2566 ทำให้กองทุนฯ ต้องเข้าไปจ่ายชดเชยภาษีดีเซลเพื่อป้องกันการปรับขึ้นราคาจำหน่ายหน้าปั๊ม ส่งผลให้กองทุนฯ เริ่มชดเชยราคาน้ำมันดีเซลนับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2566 จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันดีเซลยังคงไว้ที่ 31.94 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

สำหรับสถานะกองทุนฯ ล่าสุดที่รายงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) วันที่ 20 ส.ค. 2566 ระบุว่า กองทุนฯ ยังคงติดลบ 53,087 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 8,364 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 44,723 ล้านบาท โดยกองทุนฯ มีเงินไหลเข้า 123.84 ล้านบาทต่อวัน และเงินไหลออก 433.97 ล้านบาทต่อวัน

ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2566  เวลาประมาณ 14.30 น. ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 86.36 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.35 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 79.34 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.30 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 83.69 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.34 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รายงานค่าการตลาด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2566 โดยค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมันดีเซลอยู่ที่ระดับ 2.84  บาทต่อลิตร  สำหรับค่าการตลาดกลุ่มเบนซินอยู่ที่ประมาณ 3-5 บาทต่อลิตร โดยภาพรวมค่าการตลาดเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1-23 ส.ค. 2566 อยู่ที่ 2.46 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.