กบน. ประกาศขึ้นราคาดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขยับเป็น 30.44 บาทต่อลิตร มีผล 6 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประกาศปรับขึ้นราคาดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร เป็นครั้งแรกหลังจากรัฐบาลประกาศตรึงราคาดีเซลตั้งแต่เดือน ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาขยายปลีกดีเซลขยับจาก 29.94 บาทต่อลิตร เป็น 30.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 6 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ว่า ที่ประชุม กบน. มีมติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มการชดเชยราคาดีเซลอีก 0.20 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชยอยู่ 4.57 บาทต่อลิตร เป็น 4.77 บาทต่อลิตร และยังจะมีผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต้องปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร จาก 29.94 บาทต่อลิตร เป็น  30.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 ที่มีมติให้ราคาดีเซลปรับขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร ได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2567 เป็นต้นไป และตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้น

- Advertisment -

สำหรับการปรับขึ้นราคาดีเซลดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูง เนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567 ติดลบ 99,821 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 52,729 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม ( LPG ) ติดลบ 47,092 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลนั้น ทาง กบน. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 71 ล้านลิตรต่อวัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า หลังจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ได้ประกาศนโยบายตรึงราคาดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ซึ่งในขณะนั้นราคาดีเซลอยู่ที่ระดับ 31.94 บาทต่อลิตร และเคยสูงสุดที่ 33.94 บาทต่อลิตร โดยมาตรการตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตร ได้เริ่มใช้ระหว่าง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2567 ในขณะที่เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเกือบ 1 แสนล้านบาท

ซึ่งท้ายที่สุดกองทุนฯ ก็ไม่สามารถแบกรับภาระการชดเชยราคาดีเซลได้ ทาง กบน. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา จึงต้องประกาศให้ปรับขึ้นราคาดีเซลเกิน 30 บาทต่อลิตร ได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.