กบน.ตรึงดีเซล​ 30​ บาท​ต่อลิตรถึง​ 31​ มี.ค. 67​ กองทุนน้ำมั​นติดลบ​ 7.8​ หมื่น​ล้าน​

- Advertisment-

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)เห็นชอบใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ตรึงราคาดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร​ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.67 ตามมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล​ โดยสถานะกองทุน​ติดลบกว่า​ 78,594 ล้านบาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่ 30 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนต่อเนื่องภายหลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม​ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน

- Advertisment -

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ยังติดลบอยู่ 78,594 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 32,476 ล้านบาท ส่วนบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 46,118 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.