กบง. ไฟเขียวลดราคา B20 อีก 2 บาท ต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน

- Advertisment-

กบง. มีมติลดราคาไบโอดีเซล B20 ลงต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่และเรือโดยสาร เป็นเวลา 3 เดือน ดีเดย์ 1 ธ.ค. 2561 หวังกระตุ้นยอดใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 3 หมื่นตัน แก้ปัญหาปาล์มล้มตลาด พร้อมควักเงินกองทุนน้ำมันฯอุดหนุน 700 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดใช้ไบโอดีเซล B20 เพิ่มถึง 100 ล้านลิตรต่อเดือน  

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน วันนี้ (8 พ.ย. 2561) มีมติให้ลดราคาน้ำมันไบโอดีเซล B20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 20% ในทุกลิตร) ให้ถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติ 5 บาทต่อลิตร จากเดิมที่กำหนดให้มีราคาจำหน่ายถูกกว่าดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร หรือเท่ากับปรับลดลงอีก 2 บาทต่อลิตร เนื่องจากภาครัฐต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้น้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด ซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 31,303 ตัน โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการเพียงระยะ 3 เดือน ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561-28 ก.พ. 2562

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มยอดใช้ไบโอดีเซล B20 ให้ถึง 100 ล้านลิตรต่อเดือน จากปัจจุบันมียอดใช้อยู่ 3.5 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้หันมาใช้ไบโอดีเซล B20 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกที่มีทั้งหมด 800,000 คัน แต่ปัจจุบันใช้ไบโอดีเซลB20 อยู่เพียง 2,100 คัน และมีเรือโดยสารใช้อยู่ 64 ลำ และคาดว่ากลุ่มรถโดยสารสาธารณะจะมาใช้เพิ่มขึ้นและทำให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านลิตรต่อเดือนได้

- Advertisment -

สำหรับเงินที่มาช่วยอุดหนุนให้ราคาไบโอดีเซล B20 ให้ถูกกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตรนั้น เป็นเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยคาดว่าในระยะเวลา 3 เดือนจะใช้เงินอุดหนุนรวม 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อุดหนุนอยู่ 10 ล้านบาทต่อเดือน fโดยการลดราคาดังกล่าว นอกจากจะช่วยจูงใจให้เกิดการใช้ไบโอดีเซล B20 เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการชดเชยค่าอุปกรณ์ของรถ เนื่องจากการใช้ไบโอดีเซลB20 จะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางชนิดและน้ำมันเครื่อง รวมทั้งอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องจะลดลงครึ่งหนึ่งของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วไป ซึ่งรวมแล้วเป็นเงินค่าอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อคัน

ทั้งนี้ น้ำมันไบโอดีเซล B20 มีจำหน่ายเป็นการเฉพาะสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่เท่านั้น โดยผู้ค้าน้ำมันจะไปตั้งจุดจำหน่ายเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีผู้ค้าน้ำมันร่วมจำหน่ายไบโอดีเซล B20 แล้ว 8 ราย เช่น ปตท.  IRPC เชลล์ และบางจาก เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.