กบง. เห็นชอบโครงสร้าง NGV อิงดีเซล B10 แนวโน้มผู้บริโภคจะได้ใช้ NGV ราคาถูกลงอีก

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 เห็นชอบหลักการปรับสูตรโครงสร้างราคา NGV ใหม่ ที่อิงราคาน้ำมันดีเซลB10 ในสัดส่วนร้อยละ 75  ซึ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันยังถูกเช่นปัจจุบันจะทำให้ราคา NGV ลดลงอีกประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า หลักการปรับสูตรโครงสร้างราคา NGV ใหม่ อิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 จะต้องรอนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือน กรกฎาคม 2563 ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำมาใช้

ทั้งนี้ โครงสร้างราคา NGV เดิมเป็นการตั้งราคาบวกจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ (Cost-Plus) ซึ่งสะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6-12 เดือน ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในทันที หมายความว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงวันนี้ ต้องรอ อีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้าราคาต้นทุน NGV จึงจะปรับลดลงตาม แต่การปรับโครงสร้างราคาโดยเปลี่ยนมาอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วน 75% จะสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงได้เร็วขึ้น

- Advertisment -

ปัจจุบันราคาจำหน่าย NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ ประมาณ 15.31 บาทต่อกิโลกรัม  ซึ่งหากมีการปรับมาใช้โครงสร้างใหม่ ราคาจะลดลงจากเดิมประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม เพราะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันยังต่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาดีเซล B10 ปรับสูงขึ้น NGV ก็อาจจะปรับสูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะมีการหารือกับกระทรวงคมนาคม ในการปรับอัตราค่าโดยสารของรถที่ใช้ NGV ให้สะท้อนโครงสร้างราคา NGV ที่จะมีการปรับใหม่ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.