กบง.เพิ่มส่วนต่างดีเซลบี10 ถูกกว่าบี7เป็น3บาทต่อลิตรหวังให้คนมาใช้เพิ่มขึ้น

- Advertisment-

กบง.เห็นชอบมาตรการจูงใจให้คนหันมาใช้ไบโอดีเซลบี10มากขึ้นโดยเพิ่มส่วนต่างราคาจำหน่ายให้ถูกกว่า ดีเซลบี7 เป็น3บาทต่อลิตร จากเดิม 2บาทต่อลิตร ในขณะที่ผู้ค้าจะได้ค่าการตลาด 1.85 บาทต่อลิตร มากสุดในกลุ่มดีเซล

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21ก.พ.2563 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล จากส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลปัจจุบัน ยังไม่จูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ดีเซล บี10 โดยราคาส่วนต่าง ดีเซลบี 10 ถูกกว่า ดีเซลบี 7 อยู่ 2 บาท และดีเซลบี 20 ถูกกว่า ดีเซลบี 10 อยู่ 1 บาท ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลและไบโอดีเซล ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนั้น จึงปรับราคาส่วนต่างของดีเซลบี 10 ให้ถูกกว่าดีเซลบี 7 มาอยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร และดีเซลบี 20 ถูกกว่าดีเซลบี 10 เหลือแค่ 0.50 บาทต่อลิตร หรือคิดเป็นส่วนต่าง ดีเซลบี 20 ถูกกว่าดีเซลบี 7 อยู่ 3.50 บาท ต่อลิตร

สำหรับผู้ประกอบการกำหนดค่าการตลาด ให้ดีเซล บี 10 มีค่าการตลาด 1.85 บาท ต่อลิตรส่วนดีเซล บี 20 เหลือ 1.55 บาท ต่อลิตรและดีเซล บี 7 เหลือ 1.50 บาท ต่อลิตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจำหน่าย ดีเซลบี 10 อีกทางหนึ่ง

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.