กบง.เตรียมเคาะราคา LPG งวด พ.ย.65 ก่อนหมดมาตรการตรึงราคา 408 บาท สิ้น ต.ค.นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เตรียมประชุมพิจารณาราคาจำหน่ายปลีก LPG ในสัปดาห์หน้า ก่อนสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ภายในสิ้นเดือน ต.ค. 2565 นี้ โดยเสนอ 2 ทางเลือก ทั้งคงราคาเดิม หรือขึ้นราคาเดือนละ 1 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน ระบุปัจจุบันกองทุนฯ ยังชดเชยราคาขายปลีกอยู่ถึง6.69 บาท/กก. ชี้หากไม่ชดเชยราคาจะพุ่งถึง 31.83 บาท/กก​. หรือ 477 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ด้าน ครม.เห็นชอบงบกลางกว่า 300 ล้านบาทขยายส่วนลด LPG ผ่านบัตรสวัสดิการฯคนละ 100 บาท/3 เดือนถึง ธ.ค. 65 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เตรียมเปิดประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(LPG) ใหม่ เนื่องจากจะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาที่ 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ในวันที่ 31 ต.ค.2565 ทั้งนี้เบื้องต้นจะมีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะมีการเสนอทั้งมาตรการคงราคาเดิม 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมต่อไป หรือการปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 1 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2565-ม.ค. 2566)  

เนื่องจากปัจจุบันราคา LPG ตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูงที่ 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน แม้จะปรับลดลงจากเดือน ก.ย. 2565 ที่อยู่ในระดับ 640 เหรียญสหรัฐฯต่อตันก็ตาม แต่กองทุนฯ ยังคงต้องชดเชยราคา LPG อยู่ที่ 6.96 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาจำหน่ายปลีกอยู่เพียง 24.87 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้หากไม่ชดเชยราคาเลย LPG จะต้องจำหน่ายจริงที่ราคา 31.83 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 477.45 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาจำหน่ายปัจจุบันเกือบ 70 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม 

- Advertisment -

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 9 ต.ค. 2565 กองทุนฯ ติดลบรวม 125,079 ล้านบาท ซึ่งมาจากการนำเงินไปชดเชยราคาน้ำมันรวม 82,660 ล้านบาท และนำเงินไปชดเชยราคา LPG รวม 42,413 ล้านบาท โดยปัจจุบันกองทุนฯ มีเงินไหลออกเพื่อชดเชยราคา LPG อยู่ที่ 21.58 ล้านบาทต่อวัน 

ดังนั้นคาดว่าจะใช้ชดเชยได้ถึงเดือน ธ.ค. 2565 นี้ ภายใต้กรอบวงเงินสำหรับใช้ชดเชยได้ไม่เกิน 45,000 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันใช้ไปแล้ว 42,413 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวคาดว่าราคา LPG โลกจะขยับขึ้นอีกตามฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนฯต้องชดเชยราคามากขึ้น และเงินบริจาคของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 3,000 ล้านบาท ก็จะสิ้นสุดในเดือน พ.ย. 2565 นี้  ดังนั้นกระทรวงพลังงานหวังว่าจะสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ภายในเดือน ธ.ค. 2565 เพื่อเสริมสภาพคล่องต่อไป

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน302.50 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนต.ค.-  31 ธ.ค. 2565

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.-  31 ธ.ค. 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1 – 24 ต.ค. 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

“การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซ LPG  แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 โดยกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.