กบง.ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือนถึง มิ.ย. 67 แม้วงเงินชดเชยใกล้เต็มกรอบที่อนุมัติไว้ 4.8 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2567 ขณะที่ใช้เงินไปแล้ว 47,092 ล้านบาทใกล้เต็มกรอบวงเงินชดเชยที่เคยอนุมัติไว้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท โดยหวังให้รัฐบาล นำงบกลางมาช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้พยุงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ได้ครบ 3 เดือนตามมติ กบง.

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเรื่องราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งเป็นการประชุมก่อนสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ในวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา โดย กบง. มีมติให้ตรึงราคา LPG ไว้เท่าเดิมที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.- มิ.ย. 2567

ทั้งนี้การตรึงราคาดังกล่าวจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาพยุงราคาไว้ โดยกองทุนฯ มีวงเงินสำหรับชดเชยราคา LPG เพียง 48,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) กองทุนฯ ใช้เงินพยุงราคา LPG ไปแล้ว 47,092 ล้านบาท จึงเหลือวงเงินชดเชยได้อีกเพียง 908 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งคาดว่าวงเงินที่เหลืออยู่จะไม่เพียงพอต่อการตรึงราคา LPG จนครบ 3 เดือน

- Advertisment -

ดังนั้นคงต้องรอผลสรุปกรณีกระทรวงพลังงานได้ขอใช้งบกลางจากรัฐบาลเพื่อมาช่วยพยุงราคา LPG โดยปัจจุบันกองทุนฯ ชดเชยราคา LPG อยู่ 5.53 บาทต่อกิโลกรัม (หรือ 82.95 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) ทำให้ราคาจำหน่ายเหลือเพียง 25.87 บาทต่อกิโลกรัม (หรือ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) ดังนั้นหากไม่ตรึงราคาไว้จะทำให้ราคา LPG ที่แท้จริงอยู่ที่ 471 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามหากไม่มีงบกลางมาช่วยพยุงราคา LPG ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะต้องพิจารณาเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อชดเชยราคา LPG จากกรอบวงเงินเดิม 48,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนฯ มีเงินไหลออกมากขึ้น และส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินได้

ดังนั้นขณะนี้คงต้องรอดูว่ารัฐบาลจะนำงบกลางมาช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนฯ ได้หรือไม่ ทั้งนี้หากได้รับงบกลางมาช่วย ก็ยังไม่สามารถลดราคา LPG ได้ เนื่องจากกองทุนฯ ยังประสบปัญหาฐานะการเงินติดลบสูง ประกอบกับปัจจุบันราคา LPG โลกยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง 617.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

สำหรับการตรึงราคา LPG ที่ราคา 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม กองทุนฯ ได้ชดเชยราคามาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2566 ซึ่งครบ 1 ปีแล้วที่พยุงราคาดังกล่าวมา ส่วนเงินกองทุนฯ ล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567 เงินกองทุนฯ ติดลบรวม -99,821 ล้านบาท มาจากบัญชีน้ำมันติดลบรวม -52,729 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบรวม -47,092 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.