กบง.กัดฟันตรึงราคา LPG ต่ออีก 2 เดือน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) ต่ออีก 2 เดือน ที่ราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2565 พร้อมขอความร่วมมือ ปตท. คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคา NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำหรับแท็กซี่ในราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่าง16 ก.พ.-15 มี.ค. 2565

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบให้คงราคาก๊าซหุ้งต้ม( LPG) ไว้ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  จากเดิมจะสิ้นสุด 31 มกราคม 2565 นี้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และขอความร่วมมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึง วันที่  31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวน ราคา LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 อยู่ที่ 682.90 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ขณะที่รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้เดือดร้อนในเรื่องก๊าซ LPG จึงให้คงราคาเดิมต่อไปก่อน

- Advertisment -

นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ( NGV) ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือ ปตท. ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

Advertisment

- Advertisment -.