กกพ. ไม่เปลี่ยนแปลงค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. ขึ้นแน่ 68.66 สต./หน่วย นายกฯ เร่งหาเงินช่วยพยุงค่าไฟฟ้าประชาชนแทน

N2032
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยืนยัน ค่าไฟฟ้า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ปรับขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปแล้ว ระบุกรณีมีกระแสข่าวว่าภาครัฐไม่ให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะหาเงินมาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน ซึ่ง กกพ.ได้ช่วยคำนวณวงเงินและส่งข้อมูล 5 แนวทางช่วยค่าไฟฟ้า กับทางกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ย้ำค่าไฟฟ้างวด ส.ค. 2565 ไม่ได้ปรับขึ้นสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย    

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 ว่า ที่ผ่านมา กกพ. ได้ชี้แจงรัฐบาลกรณีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ที่เพิ่มขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจเหตุผล และไม่ได้ท้วงติงการคิดค่า Ft ดังกล่าว แต่รัฐบาลจะหามาตรการมาดูแลราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

ดังนั้นค่า Ft งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 ยังคงเป็นอัตราที่ กกพ. ได้พิจารณาไว้ โดยปรับขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย จากค่า Ft ปัจจุบันที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่า Ft ที่จะเรียกเก็บจากประชาชนอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานอีก 3.79 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายในงวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 อยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ซึ่งอัตราดังกล่าวทาง กกพ. ได้ส่งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ประกาศใช้อัตรา Ft ดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า Ft ในงวดดังกล่าวแต่อย่างใด  

- Advertisment -

ส่วนภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ให้ กกพ. ช่วยคำนวณอัตราช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน ซึ่งแบ่งเป็น 5 แนวทาง เช่น การช่วยเหลือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน,  กลุ่มใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น โดย กกพ. ได้คำนวณและส่งข้อมูลให้กระทรวงพลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินของภาครัฐว่าจะเลือกช่วยเหลือในแนวทางใด และวงเงินดังกล่าวต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อน

ดังนั้นเมื่อค่า Ft ปรับขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย แต่ภาครัฐหาเงินมาชดเชยค่า Ft ที่ 68.66 สตางค์ต่อหน่วยได้ ก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าประชาชนไม่ปรับขึ้น และประชาชนยังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมต่อไปได้

ส่วนเหตุที่การชี้แจงค่าไฟฟ้า Ft ที่ผ่านมาถูกเลื่อนไป 2 ครั้ง เนื่องจากภาครัฐต้องการให้ กกพ.ชี้แจงค่า Ft ไปพร้อมกับมาตรการที่ภาครัฐจะออกมาช่วยประชาชน แต่ภาครัฐยังดำเนินการพิจารณาไม่เสร็จ ดังนั้นการชี้แจงค่า Ft สามารถแยกจากการชี้แจงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนได้  ซึ่ง กกพ. อาจชี้แจงค่า Ft ในสัปดาห์หน้า และจากนั้นภาครัฐยังมีเวลาอีก 3 สัปดาห์ก่อนบิลค่าไฟฟ้างวดเดือน ก.ย. 2565 จะออกมา ให้สามารถชี้แจงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนได้

ส่วนค่าไฟฟ้าในเดือน ส.ค. 2565 นี้ ค่าไฟฟ้ายังเป็นไปตามเดิมที่เรียกเก็บค่า Ft อยู่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 300 หน่วยต่อเดือน ยังคงจ่ายเท่ากับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 หรือเท่ากับไม่ได้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแต่อย่างใด       

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่า  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด จึงเป็นห่วงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที (FT) ของงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 ที่จะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ได้มีการหารือกับกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อหามาตรการรองรับช่วยเหลือ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ยังไม่ขึ้นค่าไฟฟ้าของเดือน ส.ค.  ทั้งนี้ สำหรับเดือน ก.ย.- ธ.ค. 2565 รัฐบาลได้ร่วมกันหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนกลุ่มครัวเรือน และกลุ่มเปราะบาง โดยจะดูแลภาระค่า Ft ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณมาอุดหนุน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือน ที่เหลือของปี 2565 นี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ร่วมกันหาวิธีลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

Advertisment