กกพ.และPEA ผ่อนผันชำระค่าไฟฟ้า ผู้ได้รับผลกระทบพายุ”ปาบึก”ภาคใต้

- Advertisment-

“กกพ.” ประสานความร่วมมือ”การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) “ ประกาศผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า 17 พื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาปึก”

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้สั่งการให้ สำนักงาน กกพ. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่อาจได้รับ ผลกระทบตามมาอันเกิดจากไฟฟ้าดับในพื้นที่ประสบภัย หรือการเกิดน้ำท่วมสูง

โดยมาตรการเยียวยาที่มีผลทันทีได้แก่ การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า การงดตัดไฟฟ้า และการไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่เกิดการกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำในพื้นที่

- Advertisment -

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ในพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ได้แก่  เขต 10 (ราชบุรี) เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และเขต 12 (สงขลา) ให้ดูแลและติดตามสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1204

กกพ. ยังพร้อมสนับสนุนข้อมูลและเสริมมาตรการให้กระทรวงพลังงานในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนการดูแลการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่แท่นขุดเจาะก๊าซ หยุดผลิต และจ่ายก๊าซ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมุ่งพิจารณาให้กระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าบริการไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด

Advertisment