กกพ.แจง “สนธิรัตน์” โรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win 100 MW เปิดรับข้อเสนอภายใน31 ก.ค.นี้

- Advertisment-

ประธานกกพ.ทำหนังสือถึง “สนธิรัตน์”พร้อมประกาศรับซื้อไฟ “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก Quick Win” ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่คาดว่าจะเป็นภายในเดือนมิ.ย.2563 นี้  พร้อมเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าได้ภายใน 31 ก.ค. 2563 และคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ ที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน จะพิจารณาให้เสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลได้ภายใน 2 ก.ย.2563 คาดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใน 30 ธ.ค.2563

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win )ในปริมาณ รับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน และ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทางกกพ. มีความเห็นว่า การประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการQuick Win  ควรดำเนินการภายหลังจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2563-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP2018 rev1  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563    ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการจัดหาไฟฟ้าเป็นไปตามแผน PDP2018 rev1  ที่มีเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมอยู่ในแผนประมาณ 1,900 เมกะวัตต์

- Advertisment -

ทั้งนี้ กกพ.ได้พิจารณากรอบระยะเวลา การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Quick Win กรณีที่ ครม.เห็นชอบแผนPDP2018 rev1 ในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว คาดว่า กกพ.จะสามารถออกประกาศ เชิญชวนเปิดรับโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกัน  จากนั้น จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อนำไปสู่การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

Advertisment

- Advertisment -.