กกพ. เร่งเปิดซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวเสรีภายในปี 2565 นี้

- Advertisment-

บอร์ด กกพ. ชะลอ แนวทางซื้อขายไฟฟ้าสีเขียว สั่งสำนักงาน กกพ. ศึกษาตลาดและวิธีการจากต่างประเทศก่อน เพื่อให้การซื้อขายเป็นที่ยอมรับระดับสากลและช่วยผู้ประกอบการลดการกีดกันการค้าในอนาคต ระบุจะได้เห็นการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวในปี 2565 แน่นอน โดยเปิดซื้อขายเป็นการทั่วไป ไม่จำกัดพื้นที่ ซึ่ง กกพ.จะรวบรวมไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาเปิดขาย พร้อมออกใบรับรองไฟฟ้าสีเขียวให้ผู้ซื้อด้วย

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) กกพ. ที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียว หรือ ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนเท่านั้น โดยจะเปิดให้มีการซื้อขายกันได้ทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่แนวทางดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณา โดย บอร์ด กกพ. ให้สำนักงาน กกพ. กลับไปศึกษาตลาด, ความต้องการใช้พลังงานสีเขียว และแนวทางจากต่างประเทศที่เป็นสากล ก่อนนำมาใช้กับประเทศไทย

อย่างไรก็ตามหลังจากศึกษาความชัดเจนดังกล่าวแล้ว กกพ.คาดว่าจะสามารถเปิดการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวในประเทศได้ภายในปี 2565 นี้แน่นอน เนื่องจากตลาดเริ่มมีความต้องการใช้มากขึ้น แต่ทั้งนี้คงต้องกลับไปศึกษาความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าสีเขียวก่อนว่า ต้องการเลือกซื้อในรูปแบบใด

- Advertisment -

ซึ่งการเลือกซื้อมีหลายรูปแบบ เช่น 1. การเลือกซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบระบุประเภทเชื้อเพลิง เช่น การซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากลมเท่านั้น หรือจากแสงแดดเท่านั้น 2. การเลือกซื้อแบบไม่ระบุประเภท แต่ระบุแค่ปริมาณไฟฟ้า และ 3. การเลือกซื้อแบบผสมเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน เป็นต้น

ทั้งนี้แต่ละรูปแบบก็มีราคาค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เช่น หากเลือกประเภทพลังงานทดแทนเป็นการเฉพาะ ราคาก็จะสูงกว่าแบบอื่น หรือการเลือกซื้อไฟฟ้าสีเขียวแบบ 24 ชั่วโมง ราคาก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มที่ต้องการซื้อไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้น เนื่องจากช่วยลดการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งยุโรปได้เรียกเก็บภาษีสินค้าทั่วไปแพงกว่าสินค้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ดังนั้นในอนาคตผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นการซื้อไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้น

นอกจากนี้สำนักงาน กกพ.จะต้องไปศึกษารูปแบบไฟฟ้าสีเขียวจากต่างประเทศที่เป็นสากล ว่าแต่ละประเทศใช้ระบบใด เพื่อให้การซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวของไทยสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการยืนยันกับต่างประเทศในการใช้พลังงานสีเขียวและลดการกีดกันการค้าได้

สำหรับ กกพ.จะทำหน้าที่รวบรวมไฟฟ้าสีเขียวของประเทศ และกำหนดปริมาณการซื้อขาย เช่น หากรวบรวมได้ 100 เมกะวัตต์ ก็จะเปิดให้ซื้อขายกันได้ 100 เมกะวัตต์ โดยไม่มีผลกระทบให้ต้องสร้างสายส่งใหม่แต่อย่างใด และที่สำคัญ กกพ.จะออกใบรับรองการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปยืนยันกับต่างประเทศในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ด้วย

Advertisment