“กกพ.” เผยช่องทางร้องเรียนบิลค่าไฟแพงผิดปกติ

- Advertisment-

“กกพ.” เผยช่องทางร้องเรียนบิลค่าไฟแพงผิดปกติ​ สามารถยื่นร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ sarabun@erc.or.th และเว็บไซต์สำนักงาน กกพ.​https://www.erc.or.th/th/contact หรือติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการประจำเขต ทั้ง 13 เขต ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.30 น.- 17.00 น.

จากกรณีมีผู้ใช้ไฟฟ้าเผยแพร่ข้อมูลความเดือดร้อนจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพงผ่านสื่อโซเชียล​ ทาง​ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจงว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ทั้ง 13 เขตพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ใคร่ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบปัญหาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องหรือคิดค่าไฟฟ้าแพงเกินกว่าอัตราที่ กกพ. กำหนด สามารถยื่นร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ sarabun@erc.or.th และเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. : https://www.erc.or.th/th/contact หรือติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการประจำเขต ทั้ง 13 เขต ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.30 น. – 17.00 น. โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ.

Advertisment

- Advertisment -.