กกพ.เปิดโควต้า LNG 2.7 ล้านตันให้ Shipper แข่งขันนำเข้าปี65

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เริ่มเปิดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ ยื่นขอใช้โควต้านำเข้า LNG ปี 65 ปริมาณ 2.7 ล้านตัน โดยระบุต้องเป็นสัญญาระยะยาวเท่านั้น ในขณะที่ ปตท.ได้สิทธิ์​นำเข้าเพิ่มอีก 1.8 ล้านตันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่การผลิตไม่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน วันที่ 23 เม.ย.นี้

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้เปิดโควต้าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวน 2.7 ล้านตัน สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่แล้ว โดยเป็นปริมาณที่ปรับเพิ่มจากโควต้าเดิม 1.74 ล้านตัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงก๊าซสำหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ทั้งนี้ กกพ.กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า LNG สำหรับ Shipper รายใหม่ ที่จะต้องนำเข้าในรูปแบบสัญญาระยะยาว และราคานำเข้าต้องเป็นไปตาม LNG Benchmark ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565

- Advertisment -

โดยปริมาณนำเข้าLNGในปี 2565 จะมีปริมาณรวม 9.7 ล้านตัน แบ่งเป็น ตามสัญญานำเข้าLNGระยะยาวของปตท. ปริมาณรวม 5.2 ล้านตัน และปริมาณที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนก๊าซ อีก 4.5 ล้านตัน โดยส่วนนี้ 1.8 ล้านตัน ปตท.จะได้สิทธิ์ในการจัดหาเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่จะผลิตได้ไม่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน​วันที่ 23 เมษายน 2565 และอีก 2.7 ล้านตัน จะเป็นโควต้าที่ กกพ.เปิดโอกาสให้ Shipper รายใหม่ เป็นผู้นำเข้าเพื่อใช้เอง หรือขายให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของตัวเอง ซึ่งจะต้องนำเสนอรายละเอียดด้านปริมาณและราคาให้ กกพ.พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากไม่มีShipperรายใดยื่นขอโควต้านำเข้าในส่วนนี้ กกพ.ก็จะพิจารณาให้ ปตท.และ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเช่นเดียวกับโควต้าปี 2564 ที่ไม่มี Shipper รายใดยื่นขอนำเข้า เนื่องจากSpot LNG มีราคาที่สูงมาก และ Shipperไม่ยอมแบกรับภาระความเสี่ยงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สำหรับ Shipper รายใหม่ มีอยู่ทั้งหมด 7 ราย ได้แก่

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  5. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก
  6. บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL
  7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG
Advertisment

- Advertisment -.